Puuhooldaja

Osutame puude hooldus- ja raieteenust eraisikutele, korteriühistutele, omavalitsustele, kinnisvara arendajatele jt.

Puude langetamine

Likvideerime ohtlikud puud ja tagame turvalisuse inimestele ja varale. Samuti kõrvaldame tormikahjustustest liikluskoridorid ja haljasalad.

Puude hooldus

Elujõulist puud pole vaja maha võtta. Eemaldame vanad ja segavad oksad, hõrendame võra – see parandab valgustingimusi ja tõstab viljapuude saagikust.

Puittaimede hindamine

9 korda mõõda, 1 kord lõika. Hindame puittaimede seisukorda ja väärtust, teeme dendroloogilise inventuuri ja koostame tööde nimekirja.

Kõik teenused

Hoolduslõikus

Eemaldame ristuvad, murdunud, haiged, kuivanud ja eriti segavad väiksemad oksad.

Kujunduslõikus

Kujundame noore taime võra selliseks, et ta suudaks valitud kohas hästi kasvada, ei muutuks ohtlikuks inimestele ega rajatistele ning mõjuks esteetiliselt hästi.

Harvenduslõikus

Parandame puu võra valgustingimusi, mis viljapuudel mõjutab positiivselt saagi kvaliteeti ja viljakandvust ning põõsastel õitsemise kvaliteeti.

Vormilõikus

Anname puittaimedele soovitud kunstliku kuju. Perioodilise lõikusega aga saavutame puu vormi säilimise.

Noorenduslõikus

Kärbime jämedamat oksa peenema külgoksani, kui vananevat puud või põõsast ei taheta välja vahetada. Ühtlasi stimuleerib see lõikus põõsaste õitsemist.

Vana puu lõikus

Piirame puude kasvu, ohutuse tagamiseks eemaldame kuivanud, murdunud ja elujõuetud oksad.

Oludest tingitud lõikused

Vabastame blokeeritud tänavaruumi, tagame nähtavuse turvaliseks liiklemiseks ja eemaldame ohu, kui puu on ehitistele liialt lähedal või kui oksad läbivad õhuliine.

Ohtlike puude raie

Likvideerime ohu inimestele ja ehitistele.

Tormikahjustuste likvideerimine

Puhastame liikluskoridorid ja haljasalad.

Hekilõikus

Lõikame heki vormi ja vajalikule kõrgusele, noorendame võra.

Viljapuude lõikus

Parandame puude valgus- ja kasvutingimusi, tõstes sellega nende saagikust.

Puude ehitusaegne kaitse

Nõustame puude kaitset ehitustööde organiseerimisel.

Puittaimede hindamine

Hindame kompleksselt puittaimede väärtust ning sanitaarset seisundit. Koostame hindamisakte.

Nõustamine

Teeme kindlaks võimaliku ohu taristule ning anname nõu puittaimede hooldamisel ja majandamisel.

Hinnad on kokkuleppelised ja selguvad peale puude ülevaatust. Kutsu meid julgelt kohale, sest ülevaatus on tasuta ja ei kohusta sind veel millekski.

Meelespea

Meelespea 1

Jälgi oma kinnistul kasvavaid puittaimi. Nende heaolust sõltub sinu kinnistu rahaline väärtus.

Meelespea 2

Enneta puudest lähtuvaid riske inimestele ja rajatistele. Kulu nende korrashoiuks ei ole võrreldav sellega, mis võib olla hilisema õnnetusjuhtumi toimumisel.

Meelespea 3

Kasuta alati kutsetunnistusega arboristi teenuseid. Nemad on selleks tööks koolitatud ja on oma ala professionaalid.

Meelespea 4

Odavaim teenus ei ole alati parim teenus. Kogemus ja vilumus on see, mis loeb.

Aivar Paat

Arborist,

kutsestandard Arborist II

kutsetunnistus nr 064190

Meisterarborist, tase 5 osakutse

Puittaimede hindaja, tase 5

kutsetunnistus nr 002838

"Lõpetasin Luua Metsanduskoolis arboristi eriala 2011 aastal, sama aasta sügisel sooritasin ka Arborist II kutseeksami. 2016.a. omandasin meisterarboristi osakutsena puittaimede hindaja kvalifikatsiooni."

Kaspar Rannaääre

Arborist,

kutsestandard Raietööline, tase III

kutsetunnistus nr E003063

"Pärast Arborist tase IV kutse saamist jätkasin õpinguid Luua metsanduskoolis metsakasvatuse erialal. 2017. aasta suvel sooritasin raietöölise tase III kutseeksami."

Kontakt

Aivar Paat,
juhatuse liige
A-Kuller & Partnerid OÜ

+372 555 121 04
info@puuhooldaja.ee
www.puuhooldaja.ee
Facebook

Reg. nr 10989420
Konto EE792200221023812614
SWEDBANK, SWIFT kood/BIC: HABAEE2X

Kirjadele vastame hiljemalt järgmise päeva hommikul. Kiiretes küsimustes on targem helistada
555 121 04.