Puuhooldaja

Osutame puude hooldus- ja raieteenust eraisikutele, korteriühistutele, omavalitsustele, kinnisvara arendajatele jt.

Puude
langetamine

Likvideerime ohtlikud puud ja tagame turvalisuse inimestele ja varale. Samuti kõrvaldame tormikahjustustest liikluskoridorid ja haljasalad.

Puude
hooldus

Elujõulist puud pole vaja maha võtta. Eemaldame vanad ja segavad oksad, hõrendame võra – see parandab valgustingimusi ja tõstab viljapuude saagikust.

Puittaimede
hindamine

9 korda mõõda, 1 kord lõika. Hindame puittaimede seisukorda ja väärtust, teeme dendroloogilise inventuuri ja koostame tööde nimekirja.

Koristus
väiketraktoriga

Plats puhtaks! Kasutame väiketraktorit ja metsaveohaagist, et vedada kokku hoolduse käigus tekkinud puitmaterjal ja raidmed.

Vaata kõiki teenuseid

Hoolduslõikus

Eemaldame ristuvad, murdunud, haiged, kuivanud ja eriti segavad väiksemad oksad.

Kujunduslõikus

Kujundame noore taime võra selliseks, et ta suudaks valitud kohas hästi kasvada, ei muutuks ohtlikuks inimestele ega rajatistele ning mõjuks esteetiliselt hästi.

Harvenduslõikus

Parandame puu võra valgustingimusi, mis viljapuudel mõjutab positiivselt saagi kvaliteeti ja viljakandvust ning põõsastel õitsemise kvaliteeti.

Vormilõikus

Anname puittaimedele soovitud kunstliku kuju. Perioodilise lõikusega aga saavutame puu vormi säilimise.

Noorenduslõikus

Kärbime jämedamat oksa peenema külgoksani, kui vananevat puud või põõsast ei taheta välja vahetada. Ühtlasi stimuleerib see lõikus põõsaste õitsemist.

Vana puu lõikus

Piirame puude kasvu, ohutuse tagamiseks eemaldame kuivanud, murdunud ja elujõuetud oksad.

Oludest tingitud lõikused

Vabastame blokeeritud tänavaruumi, tagame nähtavuse turvaliseks liiklemiseks ja eemaldame ohu, kui puu on ehitistele liialt lähedal või kui oksad läbivad õhuliine.

Ohtlike puude raie

Likvideerime ohu inimestele ja ehitistele.

Tormikahjustuste likvideerimine

Puhastame liikluskoridorid ja haljasalad.

Hekilõikus

Lõikame heki vormi ja vajalikule kõrgusele, noorendame võra.

Viljapuude lõikus

Parandame puude valgus- ja kasvutingimusi, tõstes sellega nende saagikust.

Puude ehitusaegne kaitse

Nõustame puude kaitset ehitustööde organiseerimisel.

Puittaimede hindamine

Hindame kompleksselt puittaimede väärtust ning sanitaarset seisundit. Koostame hindamisakte.

Nõustamine

Teeme kindlaks võimaliku ohu taristule ning anname nõu puittaimede hooldamisel ja majandamisel.

Küsi pakkumist

Hinnad on kokkuleppelised ja selguvad peale puude ülevaatust. Kutsu meid julgelt kohale, sest ülevaatus on tasuta ja ei kohusta sind veel millekski.

Korrashoid

Jälgi oma kinnistul kasvavaid puittaimi. Nende heaolust sõltub sinu kinnistu rahaline väärtus.

Märka ohtu

Enneta puudest lähtuvaid riske inimestele ja rajatistele. Kulu nende korrashoiuks ei ole võrreldav sellega, mis võib olla hilisema õnnetus­juhtumi toimumisel.

Kutsu spetsialist

Kasuta alati kutse­tunnistusega arboristi teenuseid. Nemad on selleks tööks koolitatud ja on oma ala professionaalid.

Aivar Paat

Arborist

Kutsestandard Arborist, tase IV
Kutsetunnistus nr 170880

Meisterarborist, tase V osakutse
Puittaimede hindaja, tase V
Kutsetunnistus nr 002838

Aivar lõpetas Luua Metsanduskoolis arboristi eriala 2011. a, sama aasta sügisel sooritas ka Arborist II kutseeksami. 2016. a omandas meisterarboristi osakutsena puittaimede hindaja kvalifikatsiooni.

Kaspar Rannaääre

Arborist

Kutsestandard Arborist, tase IV
Kutsetunnistus nr 116167

Kutsestandard Raietööline, tase III
Kutsetunnistus nr E003063

Pärast Arborist tase IV kutse saamist jätkas Kaspar õpinguid Luua metsanduskoolis metsakasvatuse erialal. 2017. a suvel sooritas raietöölise tase III kutseeksami.

Kontakt

Aivar Paat
juhatuse liige
A-Kuller & Partnerid OÜ

55 512 104
info@puuhooldaja.ee
www.puuhooldaja.ee
Facebook

Reg. nr 10989420
Konto EE792200221023812614
SWEDBANK, SWIFT kood/BIC: HABAEE2X

Kirjadele vastame hiljemalt järgmise päeva hommikul.
Kiiretes küsimustes helistage 55 512 104.